bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 33/2018


Robota budowlana w zakresie konserwacji budynku nr 3 na terenie Jednostki Wojskowej Nr 4808 w Gołdapi

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20-04-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA Czas wytworzenia: 2018-04-04 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-04-04 14:02 Ostatnia zmiana: 2018-05-08 14:28