bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 34/2018


Robota budowlana: a) Konserwacja polegająca na wykonaniu oddymiania klatek schodowych w bud. nr 36 na terenie Jednostki Wojskowej nr 1747 w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 21- zadanie nr 1 b) Konserwacja pomieszczeń węzła sanitarnego w bud. nr 55 na terenie Jednostki Wojskowej nr 1747 w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 21 - zadanie nr 2.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 10-05-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA Czas wytworzenia: 2018-04-23 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-23 15:30 Ostatnia zmiana: 2018-05-10 14:20