bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 35/2018


Konserwacja elementów strzelnicy garnizonowej ul. Wojska Polskiego 33 w Giżycku

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30-04-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena PROKOPCZUK Czas wytworzenia: 2018-04-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-12 15:05 Ostatnia zmiana: 2018-05-11 12:59