bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 36/2018


Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: Część I - Konserwacji pomieszczeń w budynku nr 4 w kompleksie wojskowym w Brożówce, gm. Kruklanki Część II - Konserwacji elewacji budynku nr 5 w kompleksie wojskowym w Brożówce gm. Kruklanki.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 15-05-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO Czas wytworzenia: 2018-04-26 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-04-26 14:42 Ostatnia zmiana: 2018-06-04 14:28