bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 44/2018


wykonanie usługi w zakresie wycinki samosiej na terenie poligonu administrowanego przez 24. Wojskowy Oddział Gospodarczy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 11-06-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA Czas wytworzenia: 2018-06-07 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-06-07 14:21 Ostatnia zmiana: 2018-06-27 09:54