bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 47/2018


Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: a) konserwacja polegająca na wykonaniu oddymiania klatek schodowych w bud. nr 36 na terenie Jednostki Wojskowej nr 1747 w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 21- zadanie nr 1 b) konserwacja pomieszczeń węzła sanitarnego w bud. nr 55 na terenie Jednostki Wojskowej nr 1747 w Suwałkach ul. Wojska Polskiego 21 - zadanie nr 2.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25-06-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO Czas wytworzenia: 2018-06-06 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-06-06 14:40 Ostatnia zmiana: 2018-07-16 13:53