bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 50/2017


Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń II piętra w budynku nr 1 w formule zaprojektuj i wybuduj w JW 4222 w Giżycku, przy ul. Moniuszki 7

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 03-07-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna PAWLICZUK Czas wytworzenia: 2017-06-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-12 15:15 Ostatnia zmiana: 2017-07-13 14:21

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642