bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 50/2018


Robota budowlana w zakresie remontu budynku nr 269 w Orzyszu wraz z opracowaniem ekspertyzy i projektu dostosowania budynku do przepisów p.poż. i wykonanie robót na jego podstawie.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24-07-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA Czas wytworzenia: 2018-07-03 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-07-03 13:59 Ostatnia zmiana: 2018-08-10 11:27