bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 51/2017


Robota budowlana polegającą na KONSERWACJI BUDYNKU NR 15 NA TERENIE JW. 4808 W GOŁDAPI

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30-06-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO Czas wytworzenia: 2017-06-13 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-13 15:21 Ostatnia zmiana: 2017-07-10 13:47

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642