bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny 56/2017


Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych z terenów administrowanych przez 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-07-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA Czas wytworzenia: 2017-07-05 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2017-07-05 15:20 Ostatnia zmiana: 2017-08-09 13:37

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642