bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny 5/ZO/2018


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Pobór i badanie wód podziemnych w zakresie parametrów fizykochemicznych i bakteriologicznych oraz wykonanie pomiarów wydajności i zwierciadła wody oraz poboru i wykonania badań ścieków sanitarnych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 02-03-2018

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna WYCECH Czas wytworzenia: 2018-02-21 Udostępniający: Beata Kozerawska Czas udostępnienia: 2018-02-21 15:41 Ostatnia zmiana: 2018-03-08 12:23