bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 60/2018


Remont bram garażowych w budynku nr 22 w kompleksie wojskowym w Brożówce, opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przyległego do budynku nr 22 wraz z dokumentacją kosztorysową oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie w/w dokumentacji

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 13-09-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena PROKOPCZUK Czas wytworzenia: 2018-08-28 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-08-28 13:13 Ostatnia zmiana: 2018-09-13 08:48