bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 61/2017


Robota budowlana w zakresie remontu ogrodzenia zewnętrznego na terenie kompleksu wojskowego przy ulicy Moniuszki 7 w miejscowości Giżycko

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 27-07-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA Czas wytworzenia: 2017-07-12 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-07-12 10:53 Ostatnia zmiana: 2017-08-04 13:18

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642