bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 62/2017


Robota budowlana w zakresie remontu zbiornika ppoż nr 19, przy ul. 1 – go Maja, na terenie jednostki wojskowej nr 3797 w Giżycku

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 28-07-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA Czas wytworzenia: 2017-07-12 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-07-12 12:39 Ostatnia zmiana: 2017-08-02 14:44

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642