bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 62/2018


Usługa odbioru i unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych kat. III o kodzie 20 01 08 i odpadów medycznych na rzecz 24 WOG

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 30-10-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena PROKOPCZUK Czas wytworzenia: 2018-10-04 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-04 15:39 Ostatnia zmiana: 2018-12-07 12:33