bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 6/ZO/2017


Konserwacja budynku nr 112 w Szerokim Borze, polegająca na wymianie pokrycia dachu na papę termozgrzewalną wraz z wymianą obróbek blacharskich na budynku

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 18-04-2017
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ustawy nie stosuje się, do w/w zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO Czas wytworzenia: 2017-04-03 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-04-03 13:36 Ostatnia zmiana: 2017-04-21 12:44

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642