bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 75/2017


Usługa odbioru, transportu i unieszkodliwienia odpadów pokonsumpcyjnych z 24 WOG Giżycko

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 16-08-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena PROKOPCZUK Czas wytworzenia: 2017-08-07 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-08-07 14:20 Ostatnia zmiana: 2017-08-16 12:30

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642