bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 75/2018


Remont pomieszczeń w budynku nr 4 na terenie kompleksu wojskowego przy ul. Wojska Polskiego 21 w Giżycku

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 18-10-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Katarzyna WYCECH Czas wytworzenia: 2018-10-02 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-02 14:57 Ostatnia zmiana: 2018-10-25 12:34