bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 77/2017


Wykonanie usługi regeneracji technicznych środków materiałowych w służbie czołgowo-samochodowej 24 WOG

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25-09-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: Anna SZWEDOWICZ Czas wytworzenia: 2017-09-13 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-09-13 15:28 Ostatnia zmiana: 2017-09-26 13:57

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642