bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 7/ZO/2017


Przedmiotem zamówienia jest konserwacja pokrycia stropodachu budynku nr 106 na terenie kompleksu wojskowego w Suwałkach

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 05-05-2017
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), ustawy nie stosuje się, do w/w zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO Czas wytworzenia: 2017-04-20 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-04-20 13:40 Ostatnia zmiana: 2017-05-10 09:20

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642