bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 86/2017


Dostawa wyrobów garmażeryjnych, chłodzonych do 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku w 2018 roku

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 12-12-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna BALUTA Czas wytworzenia: 2017-10-31 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-10-31 12:51 Ostatnia zmiana: 2018-01-03 14:53