bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 88/2017


Dostawa mięsa czerwonego, wędlin z mięsa czerwonego, tłuszczy zwierzęcych, mięsa i wędlin drobiowych na rzecz 24. Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07-12-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Aleksandra TYSZKA Czas wytworzenia: 2017-10-27 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-10-27 12:36 Ostatnia zmiana: 2017-12-15 11:50

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa