bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 8/ZO/2018


Dostawa stali na rzecz 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 13-03-2018
Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), ustawy nie stosuje się.
Do w/w zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: Milena KŁOCZKO Czas wytworzenia: 2018-03-05 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-03-05 13:56 Ostatnia zmiana: 2018-03-20 15:13