bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
4.Regionalna Baza Logistyczna Wrocław
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: SUFO/324/2017


Usługa ochrony obiektów przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne

Tryb postępowania: ---
Termin składania ofert: 16-10-2017
Postępowanie będzie prowadzone w trybie jako zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi zgodnie z art. 138 „o" ustawy z dnia 29 stycznia 20014r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z2017 poz. 1579);

Ogłoszenie

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: kpt Robert PRZYBYLSKI Czas wytworzenia: 2017-10-09 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-10-09 08:11 Ostatnia zmiana: 2017-10-19 09:29

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642