bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 01/18


Konserwacje, naprawa i usuwanie awarii instalacji technologicznych basenów pływackich w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22-01-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena ZIELIŃSKA Czas wytworzenia: 2018-01-12 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2018-01-12 09:57 Ostatnia zmiana: 2018-01-12 09:58