bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 014/17


Wykonanie robót budowlanych w zakresie napraw, konserwacji i remontów obiektów na terenie kompleksów administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 24-03-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena ZIELIŃSKA Czas wytworzenia: 2017-03-09 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-09 14:42 Ostatnia zmiana: 2017-03-09 14:42

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642