bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 015/17


Usługa wycinki, pielęgnacji drzew, karczowania i frezowania pni drzew, nasadzeń drzew oraz krzewów ozdobnych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 22-03-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Diana Białowicz Czas wytworzenia: 2017-03-13 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-03-13 11:20 Ostatnia zmiana: 2017-03-13 11:20

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642