bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 033/17


Zakup i dostawa sprzętu audio – wideo na potrzeby Jednostki Wojskowej Nr 2063 oraz instytucji będących na jej zaopatrzeniu.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20-06-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Ewa KOZIEŁ - KOWALCZYK Czas wytworzenia: 2017-06-05 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-06-05 15:05 Ostatnia zmiana: 2017-06-05 15:05

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa