bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 034/17


Remont nawierzchni dziedzińca z naprawą kanalizacji oraz prace towarzyszące przy Pl. Piłsudskiego 4 w Warszawie na terenie kompleksu K-3598

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 19-06-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena ZIELIŃSKA Czas wytworzenia: 2017-06-02 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-06-02 10:21 Ostatnia zmiana: 2017-06-02 10:21

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa