bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 035/17


Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne wymagane z zakresu medycyny pracy oraz dyspanseryzacji żołnierzy zawodowych OZ DGW i instytucji będących na zabezpieczeniu medycznym

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25-07-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Marcin Królak Czas wytworzenia: 2017-06-14 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-06-14 13:11 Ostatnia zmiana: 2017-06-14 13:11

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa