bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 050/17


Usługa załadunku, odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, pokonsumpcyjnych oraz medycznych z terenów kompleksów wojskowych administrowanych przez Jednostkę Wojskową Nr 2063

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 25-10-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena ZIELIŃSKA Czas wytworzenia: 2017-10-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2017-10-12 15:18 Ostatnia zmiana: 2017-10-12 15:18