bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 051/18


Badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne wymagane z zakresu medycyny pracy oraz dyspanseryzacji żołnierzy zawodowych OZ DGW i instytucji będących na zabezpieczeniu medycznym

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 09-11-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Joanna DWORAKOWSKA-WILCZYŃSKA Czas wytworzenia: 2018-10-05 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-10-05 12:01 Ostatnia zmiana: 2018-10-05 12:01