bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 053/17


Druk i kolportaż dwutygodnika „Nasza służba dla potrzeb Ordynariatu Polowego oraz dwumiesięcznika „Wiara i mundur” dla potrzeb Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07-12-2017

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Diana Białowicz Czas wytworzenia: 2017-11-27 Udostępniający: Jarosław Zeidler Czas udostępnienia: 2017-11-27 12:32 Ostatnia zmiana: 2017-11-27 12:34