bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2063 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Nr referencyjny: 25/18


Zakup i dostawa profesjonalnych środków myjących i dezynfekujących wraz z dostawą i montażem oraz demontażem urządzeń dozujących stosowanych w zakładzie żywienia zbiorowego Jednostki Wojskowej

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20-04-2018

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wytwarzający/Odpowiadający: Marzena ZIELIŃSKA Czas wytworzenia: 2018-04-12 Udostępniający: Magdalena Czerwińska Czas udostępnienia: 2018-04-12 14:57 Ostatnia zmiana: 2018-04-12 14:57