bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

27/DOiB/2017


Dostawa automatycznego karabinu snajperskiego LARUE

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35320000-3
UWAGA!!! Zmiana terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na dzień 21.07.2017 r. godz. 09.00
Wytwarzający/Odpowiadający: M.B. Czas wytworzenia: 2017-07-10 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-07-10 13:30 Ostatnia zmiana: 2017-07-21 14:18

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa