bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

30/DOiB/2017


dostawa 7,62X51NB 308 WIN LOCK BASE

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35331000-3
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.07.2017 r. godz: 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: M.B. Czas wytworzenia: 2017-07-10 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-07-10 13:48 Ostatnia zmiana: 2017-07-14 12:09

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa