bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-06/2017 Wynajem samolotu wraz z załogą oraz infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia szkolenia spadochronowego


Przedmiotem zamówienia jest wynajem samolotu wraz z załogą oraz infrastrukturą do wykonywania oraz zabezpieczenia szkolenia spadochronowego

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 14-04-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
60424100 - (60424100-7 usługi wynajmu statków powietrznych wraz z załogą)
Termin składania ofert upływa w dniu 14.04. 2017 r. o godz. 09:00

Ogłoszenie

Wytwarzający/Odpowiadający: D.N. Czas wytworzenia: 2017-03-11 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-03-11 12:32 Ostatnia zmiana: 2017-03-11 12:39

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa