bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-07/DOIB/2018


Dostawa zestawu zdalnej obserwacji terenu

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Termin składania ofert: 03-09-2018
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
357 21000-4 (Sprzęt rozpoznania elektronicznego)
Zmiana terminu składania "Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu": nowy termin 22.06.2018 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: MF Czas wytworzenia: 2018-05-14 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-05-14 10:17 Ostatnia zmiana: 2018-07-23 15:00

Departament Administracyjny
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642