bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-08/DOiB/2017


Dostawa lornetek termowizyjnych

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
38632000
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 03.08.2017 r. godz: 09:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: PG Czas wytworzenia: 2017-07-08 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-07-07 09:31 Ostatnia zmiana: 2017-10-11 11:10

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa