bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-09 / 2017


Dostawa oleju opałowego lekkiego L-1

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 20-06-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09135100-5
Uwaga dodano informację z otwarcia ofert !!!

Ogłoszenie

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: M.B. Czas wytworzenia: 2017-06-08 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-06-08 17:23 Ostatnia zmiana: 2017-07-03 09:56

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa