bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-10/DOiB/2017


Dostawa części zamiennych do pistoletów wojskowych i karabinów

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty 418 000 euro
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
353 40000-9 (Części broni palnej i amunicja) dla zadań 1, 2;
375 28000-5 (Zamki do amunicji barwiącej) dla zadania 3;
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do dn. 20.04.2017 r. godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: M.F. Czas wytworzenia: 2017-04-12 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-04-12 11:03 Ostatnia zmiana: 2017-05-12 14:38

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa