bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-15/2017


Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) do kompleksu nr 8628 w Warszawie

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 07-06-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
09123000-7 gaz ziemny
65200000-5 przesył paliwa gazowego i podobne usługi
65210000-8 przesył paliwa gazowego
Termin składania ofert upływa o godz. 09:00 w dn. 07.06.2017 r.

ZMIANA !!!
Termin składania ofert upływa o godz. 09:00 w dn. 09.06.2017 r.

ZMIANA !!!
Termin składania ofert upływa o godz. 09:00 w dn. 13.06.2017 r.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: D.N. Czas wytworzenia: 2017-05-30 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-05-30 17:00 Ostatnia zmiana: 2017-06-28 15:19

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa