bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-21/DOiB/2017


Dostawa amunicji 7,62x51 mm nb. DA 165 do km M134

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
353 31 000-3
Uwaga!!!! Przesłano ogłoszenie dotyczące sprostowania.
Nowy termin składania wniosków do udziału w postępowaniu 24.07.2017 r. godz. 10.00
Na podstawie art. 12a ust. 3. Zamawiający niezwłocznie zamieścił informacje o zmianach treści ogłoszenia na swojej stronie internetowej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: M.B. Czas wytworzenia: 2017-06-12 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-06-12 15:36 Ostatnia zmiana: 2017-11-07 15:27

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa