bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-25/DOiB/2017


Dostawa wyrzutni pocisków ppanc. RPG 75 M

Tryb postępowania: Przetarg ograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35300000
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.08.2017 r. godz: 09:00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: PG Czas wytworzenia: 2017-07-08 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-07-07 09:40 Ostatnia zmiana: 2017-10-02 14:33

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa