bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-26/2018


Modyfikacja systemu radiowego specjalnego na platformie mobilnej.

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32570000-9 (urządzenia łączności).
45314000-1 (instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych)
Termin składania ofert: 19.09.2018 godz. 9:00
Wytwarzający/Odpowiadający: M.B. Czas wytworzenia: 2018-09-11 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-09-11 13:18 Ostatnia zmiana: 2018-10-01 15:04