bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-26/DOiB/2017


Dostawa tarcz balistycznych

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa nieprzekraczające wartością kwoty 418 000 euro
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35815000-0 odzież kuloodporna
Termin składania wniosków upływa w dniu 13.07.2017 r. o godz. 12:00
Zmiana terminu!!!
Termin składania wniosków upływa w dniu 14.07.2017 r. o godz. 09:00
Wytwarzający/Odpowiadający: D.N. Czas wytworzenia: 2017-07-05 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-07-05 11:19 Ostatnia zmiana: 2017-10-09 14:48

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa