bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-27/DOIB/2018


Modyfikacja przenośnego terminalu satelitarnego MPT-1000

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
32570000-9 (urządzenia łączności).
45314000-1 (instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych)
Termin składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa w dniu 24.09.2018 r. o godz. 9:00.
Wytwarzający/Odpowiadający: M.B. Czas wytworzenia: 2018-09-13 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-09-13 16:00 Ostatnia zmiana: 2018-10-08 15:36