bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-32/2017


Dostawa anten radiostacji szerokopasmowych i doręcznych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 26-09-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
323 52000
Zmiana terminu składania ofert: do dnia 26.09.2017 r. godz. 09:00.

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Unieważnienie postępowania

Wytwarzający/Odpowiadający: M.F. Czas wytworzenia: 2017-08-09 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-08-09 14:32 Ostatnia zmiana: 2017-10-06 12:35

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa