bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-32/DOiB/2018


Dostawa morskich min przeciwokrętowych w podziale na trzy zadania.

Tryb postępowania: Zamówienie w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
35332200-2 (miny morskie)
Termin składania "Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu": 21.09.2018 r.
Wytwarzający/Odpowiadający: M.K. Czas wytworzenia: 2018-08-25 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2018-08-25 14:27 Ostatnia zmiana: 2018-10-02 13:40