bip.gov.pl
mon.gov.pl
epuap.gov.pl
google plus
facebook
twitter
BIP MON - RSS
JW 2305 Warszawa
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

ZP-35/2017


Dostawa przenośnych wzmocnionych terminali transmisji danych

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23-10-2017
Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
30237450-8 (Tablety graficzne)

Ogłoszenie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Wyjaśnienia i modyfikacje treści SIWZ

Wybór najkorzystniejszej oferty

Wytwarzający/Odpowiadający: M.F. Czas wytworzenia: 2017-09-13 Udostępniający: Czas udostępnienia: 2017-09-13 10:50 Ostatnia zmiana: 2017-10-31 14:52

Biuro Dyrektora Generalnego
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa
Zespół Zamówień Publicznych
faks 261 840 642

Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa
Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa